תשובה אחת
הכי משפיע,
אנשים קנאים רכלנים ואוהבים להלבין אנשים