תשובה אחת
על דף או כרטיס?
על הנייר אמור להיות רשום למעלה על הכרטיס רשום מספר עם 6 ספרות אם אני לא טועה
באותו הנושא: