3 תשובות
כי אתה צריך לשלוט על שניים במקביל אני מניחה
ErO
כי אז אין לך שליטה ממוקדת וכאילו תפסת מרובה לא תפסת.
וואלה כי זה כבד אחושילינג
אנונימי