6 תשובות
בסביבות ה20-24
אצל גברים זה לנצח.
רשמית 18, כי אז את נחשבת בגירה ולא קטינה. מבחינה מעשית, משתנה. יש כאלה שמגיעים לגיל 35 ועדיין לא בוגרים
21
כל אחד זה שונה אצלו