7 תשובות
מחזירים לצבא
מחזירים אם אני לא טועה
מחזירים אותם
מחזירים
מזדכים עליהם ביום השיחרור
מחזירים אותם גם את כל שאר הדברים שקיבלת בבקום
שורפים