15 תשובות
יערה
עלמה
עלמה
יערה
יערה
עלמה
עלמה
עלמה(בארמית זה עולם)
עלמה