9 תשובות
הרבה מאוד
כן הרבה
כן די הרבה
Opi
כן
לט
מלא כסף