תשובה אחת
תלוי איזה איבחון
אם פסיכיאטרי/פסיכולוגי אז שאלות על המצב נפשי
אם איבחון קשב אז אין שאלות אלא רק מבדקים