4 תשובות
לא
נופ. רק תיאוריה וטופס ירוק (בדיקת עיינים) עולה בכל התהליך של לפני למידה