10 תשובות
אני לא עונה על איך לרשום את זה באנגלית רק תיקון אחד זה לא אם פלסטין יורידו את הנשק כיוון שאין דבר כזה פלסטין ובחיים לא הייתה מדינה כזאת אז זה ערבים לא פלסטין. כשהערבים יורידו את הנשק יהיה שלום...
אנונימית
If the plastanies would put there gun off, they will be peace, if isreal would they guns off, they wont be isreal.
If Palestine would disarm, there would be peace if Israel were to take down arms, there would be war
אנונימי
If Palestina drop thier wepan will be peace, If Israel drop thier wepan not going to be Israel"

סורי אם יש טעויות
שואל השאלה:
אה סליחה בטעות
אנונימית
If palestinians put down their weapons there would be peace.
If Israel will put down their weapons there will be no more Israel.
"פלסטין" זאת ארץ ישראל סתם שתדעי.
וזה משפט של גולדה מאיר
"אם הערבים יניחו את נשקם לא תהיה עוד מלחמה, אבל אם ישראל תניח את נשקה לא תהיה ישראל"
ובאנגלית אין לי מושג איך אומרים
פלסטין זו ממש לא ארץ ישראל, ארץ ישראל הייתה נקראת פלשתינה בגלל הפלשתים ובלי שום קשר לערבים. לא היה ולא נברא דבר כזה פלסטין.
אנונימית
If the Palestinians will lower their weapons there will be peace
if Israel will lower it's weapons there will be no Israel

גולדה מאיר אמרה
איי איי בחור שמחפש תשומת לב
אין דבר כזה פלסטין :)
אולי התכוונת למשפט
אם הערבים יניחו את נשקם, לא תהיה עוד מלחמה אם היהודים יניחו את נשקם, לא תהיה עוד ישראל.