3 תשובות
מי לא מאשר?
שואל השאלה:
הצבא
כלא צבאי נראלי