6 תשובות
כמה ימים אחרי כן, אני מכיר כאלה..
לפני יום ההולדת לא, מגישים דחיה של הגיוס..
מכיר כאלו שהתגייסו בגיל 17 באישור מיוחד ...
N/A
כמה ימים אחרי כן. לפני 18 לא, אולי רק חריגים ביותר
זה לא אמור להיות 18 וחצי.
הגיוני כמה ימים אחרי
שפשוף נעים
כמה ימים אחרי כן (אני הולכת להתגייס כמה ימים אחרי יום הולדת 18)
לפני אני לא יודעת, אישית לא שמעתי על מישהו שהתגייס לפני...אבל יכול להיות