7 תשובות
שכן
תלוי מי זו ומה הקשר שלי איתה.
הייתי עונה שכן אני חושב
הייתי אומר את האמת
שכן ואם זה היה נראה שהוא בקטע שלי כבר הייתי הולכת על זה ואומרת שזה הוא
שכן וכמו ברני סטינסון מוסיפה רמז
אבל מה הסיכוי?
אני הייתי אומרת לו את האמת.
זה לא יועיל לי לשקר כאן
וזה סתם יסבך לדעתי
שלא, אין