3 תשובות
שואל השאלה:
איך?
ME&
שואל השאלה:
לא, זה מראה מהחוברים שדיברתי איתם בלבד, בסטיפס הישן, היתה רשימה של כל מחוברי האתר.
ME&
אה, אז זה השתנה
כעת אפשר לראות רק מי מחובר מאלה שדיברת איתם