4 תשובות
ורד, עין, פרח, סמיילי, לב
חלון
כאילו מחסום שאי אפשר להסתכל לעיינים של הבן אדם
פטמות
עולם (כלומר ציוויליזציה שלמה) בתוך הראש עם המוח וכל האיברים הפנימיים וכל זה.