4 תשובות
בחנויות יצירה אני מניחה
ErO
לא נראה לי שמוכרים...
לפי מה שאני ראיתי מוכרים רק אבקה
עמודי סליים.
קני אבקה עדיף