8 תשובות
טבור
טבור
טבור
לשון מושלם
טבור אבל נראלי כואב רצח
לשון