4 תשובות
להפוך אותו כלפי מעלה אה לא הבנתי נכון את השאלה לא יודעת
תוציאי אותו
להכניס אותו לאף
את יכןלה פשןט להפוך אותו