7 תשובות
~ לפני ואחרי השורה שרוצים.
גם אני מנסה לגלות

עריכה: תודה רבה
כותבים שורה אחרי ושמים ~ בהתחלה ובסוף של המילה
HOH
כותבים משפט ושמים ~ בהתחלה ובסוף של המילה
זה לא עובד לי
זה עובד
תרשמי משפט
ושורה מתחת ~משהו~