8 תשובות
בית קברות.
כלבייה?
כלביה
מכלאה?
מכלאה כלבייה
כלבייה
או מכלאת כלבים
אבל משהו אומר לי שהאנשים שם לא הכי נחמדים.
צער בעלי חיים?