6 תשובות
בית קברות.
כלביה
מכלאה כלבייה
כלבייה
או מכלאת כלבים
אבל משהו אומר לי שהאנשים שם לא הכי נחמדים.
צער בעלי חיים?