6 תשובות
צנוע מול אחרים וחשוף מולי.
סתם, מעדיף מה שנוח להן
צנוע
אנונימי
צנוע
אנונימית
חשוף
אנונימי
מזה צנוע אצלכם? כאילו בלי חולצות בטן וכל זה? ..
לי לא כל כך משנה