7 תשובות
כמעט כל יום
עכשיו ממש
קורה כרגע !!!!!
לצערי כן
כן..כל יום. כל היום. בכל מקום. תמיד.