3 תשובות
שואל השאלה:
זה מראה לי החיבור שלך אינו פרטי מזתומרת?