תשובה אחת
אנו מניחים שהכוונה לתוכנה לכתיבת תרגומים, כתוביות לסרטים. ראו כזו בתגית "כתוביות".
מערכת סטיפס