34 תשובות
שואל השאלה:
אני ממשיך את השאלה תוך כדי ציטוט ממסילת ישרים, פרק ה
"[החברה]
והמפסיד השלישי הוא החברה דהיינו: חברת הטיפשים והחוטאים. והוא מה שהכתוב אומר (משלי יג, כ): "ורועה כסילים ירוע", כי הנה אנו רואים פעמים רבות, אפילו אחר שנתאמת אצל האדם חובת העבודה והזהירות בה, יתרפה ממנה או יעבור על איזה דברים ממנה, כדי שלא ילעגו עליו חבריו או כדי להתערב עימהם. והוא מה ששלמה מזהיר ואומר: "ועם שונים אל תתערב" (משלי כד, כא).
כי אם יאמר לך אדם:
"לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות",
אף אתה אמר לו: במה דברים אמורים?
בבני אדם שעושים מעשה אדם,
אך לא בבני אדם שעושים מעשה בהמה. (כתובות יז, א)

ושלמה מזהיר עוד (משלי יד, ז): "לך מנגד לאיש כסיל",
ודוד המלך אמר (תהילים א, א): "אשרי האיש אשר לא הלך וגו'".

וכבר פרשו ז"ל (עבודה זרה יח, ב):
"אם הלך סופו לעמוד, ואם עמד סופו לישב".

ואומר (תהילים כו, ד): "לא ישבתי עם מתי שווא וגו' שנאתי קהל מרעים וגו'". אין לו לאדם אלא לטהר ולנקות עצמו ולמנוע רגליו מדרכי ההמון השקועים בהבלי הזמן, וישיב רגליו אל חצרות ה' ואל משכנותיו.
הוא שדוד עצמו מסיים ואומר (שם): "ארחץ בניקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה'".

ואם יארע לו שימצא בחברת מי שילעג עליו, לא ישית לבו אל הלעג ההוא. אדרבא ילעג על מלעיגיו ויבזם, ויחשוב בדעתו כי אלו היה לו להרוויח ממון הרבה אם היה מניח מה שהיה צריך לזה מפני חבריו שלא ילעיגו, כל שכן שלא ירצה לאבד נשמתו מפני לעג.
ועל דרך זה הזהירו ז"ל: "הוי עז כנמר וכו' לעשות רצון אביך שבשמים" (אבות ד, ב).
ודוד אמר (תהילים קיט, מו): "ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש". שאף על פי שרוב מלכי זמנו היה עסקם ודבורם בדברי גדולות והנאות, ודוד שהיה גם כן מלך לכאורה תהיה לו לחרפה אם בהיותו בחברתם יהיה הוא מדבר בדברי מוסר ותורה, תחת ספרו מן הגדולות ומתענוגות בני אדם כמוהם, הנה לא חש לזה כלל, ולא היה לבו נפתה בהבלים האלה, אחרי שכבר השיג האמת. אלא מפרש ואומר: "ואדברה בעדותיך נגד וגו'".
וישעיה כמו כן אמר (ישעיה נ, ז): "על כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש" (מסילת ישרים, פרק ה).
מה אכפת לך שדתיים אחרים (ובני אדם אחרים בכללי) מתנהגים אחרת ממך? איך זה משפיע עלייך ועל החיים שלך?
עוד פעם אתה...
שואל השאלה:
למה שלא יהיה אכפת לי? שנינו יהודים, ו"כל ישראל ערבים זה בזה" (שבועות לט ע"א). אני לא אליהם על כך שהם לא מתנהגים כמו שאני מתנהג על פי סברתי האישית (כי בדברי רשות לאדם יש את הזכות לדעה שלו), אלא על כך שהם מתכחשים לדינים שהבאתי ועוד מגנים את מי שכן מתנהג על פי הדינים האלה בטענה "איך אתם מתבדלים מהאחים שלנו?". אבל זה הדין, ואם אותם "אחים" הם אנשים חוטאים - בוודאי שצריך לההבדל מהם, כמו שמובא ברמב"ם, "מסילת ישרים" ועוד ספרים.
שואל השאלה:
נדרתי נדר לאלוהי בארסה אהבתחיי, איך התגובה שלך עונה לשאלה שלי?
אני לא יכול לענות לשאלה שלך
אף אחד לא יכול לענות על השאלה שלך ואתה אמור להיות מסםיק חכם כדי להבין את זה לבד(אלא אם כן אתה רק משחק אותה חכם)
אתה לא יכול לשאול שאלה כללית כזאת ולצפות לקבל תשובה שבאמת נותנת הסבר
אם כל כך רע לך עם הדתיים האלו תיהיה שמח לדעת שגם להמון אנשים דתיים וחרדים רע איתך והם מתמודדים ולא מתלוננין כי הם מבינים שאי אפשר לשנות אותך וזה מי שאתה
מצטערת, אבל בעיניי אתה לוקח את הדת למקום לא נכון. איך ייתכן שלהיות חילוני זה חטא גדול יותר מלדבר בצורה מלוכלכת על כל מי שלא מוצא חן בעינייך? איך יכול להיות שמבחינתך אנשים שמקבלים אחרים הם לא בסדר?
שואל השאלה:
נדרתי נדר לאלוהי בארסה אהבתחיי, זה לא העניין האם טוב לי איתם או לא או האם הם טוב להם איתי או לא. הם לא הוכיחו את נכונות עמדתם על פי התורה ואני כן מביא ראיות מהתורה לנכונות דבריי..
ואיך זה אמטר להועיל ולתרום לעולם?
שואל השאלה:
תחשוב לבד: אם הם היו מתבדלים בהם, קודם כל הם היו מקיימים את ההלכה, שזה כבר חשוב מאוד וזה מקרב את הגאולה כמובן. בנוסף, אם אותם אנשים שאינם שומרים תורה ומצוות היו רואים שאנחנו מתרחים מהם, ייתכן שהיו מיטיבים דרכם, ואם לא - זה כבר בעיה שלהם במידה והוכחנו אותם. בכל אופן, יש את השיר שחיבר הרב אמנון יצחק שליט"א (על פי הכתובים, כמובן): "התשובה של כל אחד - היא מכה לכל ג'הד, התשובה של כל העם - היא גאולה לכלם העולם".
כמה חילונים היו עד המאה ה-18 וכמה יש היום?
אנונימי
אממ לא
הם שמחים שאנשים כמוך מתרחקים מהם...רק שאתה לא עושה את זה
אתה מוכיח ומוכיח ולא יודע מתי לשחרר כי אין לך מספיק שכל כדי להבין שזה לא עוזר
אוקיי אוקיי בואו נעשה פה סדר אני דתייה ואני חושבת שכולנו בני אדם כל אחד/ת צריכת וצריכה לחיות בדרך שלו ושלה יש כאלה שלא מאמינים מה אני אכפה עליהם? לא יש כאלה שמאמינים אני אתערב להם בדרך שלהם? לא איש איש באמונתו יחיה אנשים צריכים להבין שכולנו בני אדם וכן אני כמו חילונים כמו חרדים אני כמו כולם אני בן אדם.
לא מעל ולא מתחת לאף אחד.
לא צריך להתחיל לשפוט אף אחד הוא אתאיסט? אז מה.
חיים שלו.
לא צריך להתבדל מאף אחד ואני לא שואלת אף אחד אני למשל חושבת שעדיף במקום לנסות להשפיל אנשים שבסה"כ חושבים שכולם שווים תתחיל להסתכל על החיים שלך לא של אף אחד אחר.
חשבת פעם אחת לצאת שנייה מכל הספרים ולחשוב לבד? אני לא בטוחה שהדרך חשיבה שלך נכונה. אתה לא שונה מאף אדם יהודי אחר, זה קצת מתנשא לומר שצריך להבדיל את עצמנו מהחילונים.
זה באמת לא בסדר שאתה כל הזמן בא נגד ונגד ונגד, זה גובל טיפה בטמטום. סליחה.
אנונימית
לא אמור להיות אכפת לך שלאנשים אחרים יש דעה אחרת.
העולם מתקדם, תלמד לכבד אחרים. הסגנון דיבור שלך תואם אולי למאה ה-15.
אנשים כמוך הם אחת מהסיבות למה אני כבר לא מאמין באלוהים.
וזה לא שהוא יחיד, הוא מייצג את הפנים את האמיתיות של היהדות. לא משנה כמה תדברו על אהבה וקבלת כולם, הכל כתוב בספרים והוא רק מצטט את כל מה שהיהדות מושתת עליו.

באמת שמבחינתי מיותר להגיב לך, אבל אתה לא חושב שכל השנאה שאתה מעורר פה(בסטיפס) היא יותר חילול ה' מקידוש ה'?
שואל השאלה:
החיים יפים תנו חיוך, אם דעתך מנוגדת לדעת תורה - איזה מין "דתייה" את? זה כל כך קשה להבין שכופר הוא יותר גרוע מכל הפושעים כמו שכתב הרמב"ם בהקדמת פירושו לפרק "חלק" במסכת סנהדרין? איך יכול להיות שאת לא מבדילה בין צדיק לרשע ועוד קוראת לאנשים שכופרים בה' שהם "בני אדם"? איך את כותבת שלא צריך להבדל מהם נגד כל כך הרבה פסוקים שהבאתי כאן והם מצוטטים ברמב"ם, ב"מסילת ישרים" ועוד ספרים? תלמדי עוד דבר: אין דבר כזה "איש איש באמונתו יחיה", כתבתי את זה פה מלא פעמים, מה את מתעלמת? כתוב "צַדִּיק בֶּאֱמוּנָתוֹ יִחְיֶה" (חבקוק ב, פסוק ד) ופירוש הפסוק שמי שיאמין הוא יקרא צדיק ובזכות זה (בזכות אמונתו) הוא יחיה, בניגוד למי שלא יאמין. אז למה את מעוותת את זה? אם מישהו הוא אתאיסט - מה זה "אז מה"? אם מישהו היה רוצח גם היית אומרת "אז מה"? לא? הוא הכופר הרבה יותר גרוע מזה ואם היתה לך דעת תורה היית שונאת אותו ומתעבת אותו.
שואל השאלה:
Geeky, בטח שאמור להיות אכפת לי. כתוב בתורה "הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת-עֲמִיתֶךָ וְלֹא-תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא" (ויקרא יט, יז)? פתחתי גם על זה שאלה בגלל אנשים כמוך. עיין בקישור המצורף. מה זה "העולם התקדם"? התורה לא תשתנה בשום זמן, חס ושלום. אני אמור לכבד את האנשים כל עוד הם יראי שמים, אבל אם הם לא יראי שמים - אני ממש לא אמור לכבד אותם, ואפילו אסור לכבד אותם, כמו שמבואר ב"שערי תשובה" לרבנו יונה בחלק ג, מאמרים קמח-קנב, עיין שם היטב.
מה, אז כשאתה רואה אנשים בלי כיפה ברחוב אתה קופץ להחזיר אותם בתשובה?
שואל השאלה:
אנונימית האחרונה, את בסדר? את אומר לי לחשוב אחרת ממה שמסר לנו בורא עולם? מה אני "יותר חכם" ממנו, חס ושלום? מה זה "דרך שלי נכונה"? מה שכתבתי פה שבכלל לא "דעה האישית" שלי, חס ושלום, זה דעת תורתנו הקדושה. אין שום סיבה להתנהג בענוה כלפי אדם שאין לו יראת שמים. נאמר על יוהשפט, שהיה מלך צדיק "וַיִּגְבַּהּ לִבּוֹ, בְּדַרְכֵי יְהוָה" (דברי הימים ב, פרק יז, ו). זה מאוד חשוב להתנהג בענוה, אבל צריך לדעת שאתה וודאי שלא נחות ממי שאינו שומר תורה ומצוות, אלא ההפך הוא נכון. אם תתנהגי אים מי שאינו שומר תורה ומצוות בענוה, למה שהוא ירצה לשנות את דרכו, הרי בינתיים הוא גם ככה "די מכובד", ה' ירחם. זה גם גורם לאחרים לא לבוז לבחור כי דרכו, כי יחשבו שאין להם מה להפסיד בלבחור לא להיות עובד ה', כי בעיניהם גם מי שאינו עובד ה' - הוא "אדם מכובד", ה' ירחם. וכל זה בגלל אנשים שאין להם דעת תורה ונותנים להם כבוד נגד דעת תורתנו הקדושה.
נ.ב. אין פה שום קשר ל"טמטום", חס ושלום. להתבטל לדעת תורתנו הקדושה שניתה לנו מאת בורא עולם - זה לא טמטום - זה מראה על ההכנעה ועל ההבה הפשוטה שבורא עולם הוא יודע מה נכון ומה לא נכון, להתכווח איתו - זה לא מראה על חכמה, אלא להפך.
ואתה באמת חושב שלקרוא להם רשעים ויותר גרועים מרוצחים זה שיחזיר אותם בתשובה?
"אתה לא חושב שכל השנאה שאתה מעורר פה(בסטיפס) היא יותר חילול ה' מקידוש ה'?"
אני בטוח שאם מישהו היה מעוניין להתחזק והוא היה נתקל בתגובות שלך הדבר האחרון שהוא היה רוצה לעשות אחרי זה זה לחזור בתשובה...
בלי קשר לנושא, אם אתה כל כך דתי וממלא את כל חוקי התורה, מה אתה עושה באינטרנט? הוא הרי לא כשר בשום צורה לפי התורה.
שואל השאלה:
אדון_שוקו, מה הקשר בין לבין אי אמונה שלך באלוקים? אלוקים הוא קיים ללא כל קשר אלי.ולא, אין פה חילול ה', השפלת אנשי השקר - זה קידוש ה', ולא חילול ה', למי שמבין בזה וככה מפורש ב"אורחות צדיקים", שער התשובה: "עוד יש עון חילול השם, שהתשובה ויום הכיפורים תולין ומיתה ממרקת, כמו שנאמר (ישעיהו כב יד): "אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון". וכשאדם משתדל לאחוז בידו האמת, ויחזיק ידי אנשי אמת וישא ראשם, וישפיל אנשי השקר ויגיעם עד העפר הנה אלה דרכי קידוש השם. והנה כשיתעורר אדם במידת האמת, אז יסלח לו עון החילול עם התשובה"
אבל הרי חלק(אם לא עיקר) ההשפלה שלך היא להחזיר אותם בתשובה ולהרחיק אחרים מדרכם - אתה באמת חושב שזו התוצאה של ההתבטאויות שלך פה?
הרי לא מספיק שאתה רק מרחיק לא מאמינים מהדת יותר, אתה גם מעורר שנאה ופליאה בקרב חלק מהדתיים(או "הדתיים" להגדרתך) כאן...
אז איזה יתרון יש לכך שאתה "משפיל את אנשי השקר" כאן?
שואל השאלה:
מה נעשה, שדעת בעלי בתים הפוכה מדעת תורה? ההגדרות של "קידוש ה'" ו"חילול ה'" נקבעים על פי התורה הקדושה, ולא ע"י חברה. שמע על זה קטע מתוך הרצאתו של הרב אמנון יצחק שליט"א.
אני לא מבין. שאלתי "אז איזה יתרון יש לכך שאתה "משפיל את אנשי השקר" כאן?"
ולא ציינת שום יתרון בתשובה שלך.
שואל השאלה:
שמע את השיעור, בעזרת ה' תבין. בשכל של בעלי בתים זה נראה "נזק לדת" ("להרחיק את האנשים מהדת") להתנהג בצורה מסוימת, אבל באמת ככה צריך להתנהג והתורה משבחת את התנהגות כזאת.
אני מניח שמה שיכולים להגיד לי בשיעור גם אתה יכול לצטט לי, תפסיק להעביר אנשים דרך ספרים ושיעורים בשביל לקבל תשובות לשאלות פשוטות.
שואל השאלה:
פשוט עניין שתשמע את השיעור של הרב שמסביר הכל היטב. השיעור הוא בן 11 דקות. אתה לא מצפה שאני אדקלם את השיעור כאן, נכון? אם אתה לא מעוניין - בחירה שלך, למרות שחבל להפסיש שיעור כזה חשוב.
"כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע".
מצות תוכחה מופיעה בתורה כמצוות עשה "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא" שיש עליך מצווה להוכיח
פעם, פעמיים ושלוש עד כדי כך שאתה מרגיש שכבר נמאס לו ממך והוא רוצה להכותך!!!
תוצאה ניסית פעם,פעמיים שלוש, נראה לי שהם רוצים להרביץ לך אז יש לך מצווה להפסיק.
שואל השאלה:
לבירוק, הלכתית אתה צודק, אבל האם זה אומר שען מקום לשאול שאלות שאני שואל פה? אני לא פונה דווקא למישהו מסוים, אני פונה לציבור הכללי.
אם הוא צודק אז למה אתה ממשיך?

צפיתי בכל השיעורולא הבנתי מה הקשר בין יהודה, ש"חילול ה'" שלו הוא בסך הכל לאמר את האמת ובינך, ש"חילול ה'" שלך הוא להביא לשנאת הדת.
אשאל את זה אחרת, מה היתרונות/הסיבות למצווה "להשפיל את הכופרים"? (ובוא נניח בצד את זה שאתה משפיל רק את עצמך והיהדות).
שואל השאלה:
גם במקרה של יהודה היה יכול להיות "חילול ה'" (על פי המושגים של בעלי בתים, כמובן ולא על פי תורתנו הקדושה) כי יכלו לאמר "אם אדם כזה חשוב כמו יהודה שעשה כזה מעשה - למה שאני אהיה דתי"?
סיבה להשפלת הכופרים: "נאמר (משלי כז כא): "מצרף לכסף, וכור לזהב, ואיש לפי מהללו", פירושו, מעלות האדם לפי מה שיהלל:

אם הוא משבח המעשים הטובים והחכמים והצדיקים, תדע ובחנת כי איש טוב הוא ושורש הצדק נמצא בו, כי לא ימצא את ליבו רק לשבח את הטוב והטובים תמיד בכל דבריו, ולגנות את העבירות, ולהבזות בעליהן, ואם ייתכן כי יש בידו עוונות נסתרים, אבל מאוהבי הצדק הוא, ולו שורש בבחירה, והוא מעדת מכבדי השם.
והמשבח מעשים מגונים, או מהלל רשעים, הוא הרשע הגמור, והמחלל את עבודת השם יתברך.
קמט
עוד אמר שלמה עליו השלום (משלי כה כו): "מעיין נרפש ומקור משחת, צדיק מט לפני רשע. אכול דבש הרבות לא טוב, וחקר כבודם כבוד.":

כי כאשר ירפש האדם את המעיין ברגליו, ידלח מימיו לפי שעה, אחרי כן ישקטו המים ויהיו צלולים כבראשונה. כן הצדיק, כאשר הוא מט לפני רשע, לא תשפל מעלתו ולא תמעט בעבור זאת. ואם הוא עכור לפי שעה, (משלי כד טז): "שבע ייפול צדיק וקם", וישוב לאיתנו וכבודו.
אכול דבש הרבות לא טוב, אבל הרבות החקר בכבוד צדיקים, כבוד החוקר, כי נזכר הצדיק בפסוק שלמעלה. ומילת "הרבות" נמשכת ל"חקר כבודם", כמשפט במקומות הרבים.
והמכשולות הנמצאים בכבוד הרשעים, רבים וידועים, כי יש בכבודם:

1. חילול התורה והעבודה, והוא העוון המכלה מנפש ועד בשר.

קנ
2. והשנית, כי רבים נמשכים אחריהם ואוחזים מעשיהם.

קנא
3. והשלישית, כי המתחברים להם, אף על פי שאינם עושים כמעשיהם, מקבלים פורעניות כיוצא בהם, כאשר זכרנו כבר.

קנב
4. והרביעית, כי הם מכניעים כבוד אנשי אמת, ומבטלים העבודה. ואין הצלחה לכבוד הצדיקים זולתי אחרי השפלת כבודם, כמו שכתוב (משלי יד יא): "בית רשעים יישמד, ואוהל ישרים יפריח". ונאמר (משלי יא יא): "בברכת ישרים תרום קרת, ובפי רשעים תהרס".
(שערי שתובה, חלק כ, קמח- קנב)