תשובה אחת
את יכולה להפוך אותה למיסטורית כזו להכניס לתוכה נחשי גומי, מטבעות שוקולד כמו ספינת אוצרות