4 תשובות
מאיפה לך?
מינוסים זה אנונימי
מה אכפת לך?
כולה מינוס.
סהכ מינוס
ErO
אי אפשר..:-)