6 תשובות
בפרופיל, אודות.
פרופיל-אודות
בפרופיל
פרופיל --> אודות
שואל השאלה:
תודה!
אנונימית
שואל השאלה:
ומה החצים בצד מסמלים?
אנונימית