7 תשובות
רחבות,יותר נוח
צמודות
רחבות.
אבל יש לי גם קצת צמודות
כשעדיין למדתי הייתי קונה רחבות.
סיימתי י"ב אבל כולן היו רחבות
רחבות