8 תשובות
שואל השאלה:
ורשום גם קוד אבטחה מזה?
שואל השאלה:
YY איזו שנה??
עד השנה שהכרטיס יכול להיות בתוקף?
או 3 ספרות בכרטיס אשראי או מיקוד
שואל השאלה:
ומזה קוד אבטחה?
שואל השאלה:
קוד אבטחה גם רשום בכרטיס?
3 ספרות בגב הכרטיס
שואל השאלה:
הא אוקיי תודה