6 תשובות
שמונה ממש אבל.
שמונה-תשע
ערב, 7-9
משבע עד עשר
תשע
וגם בשתיים בלילה יש פתאום בום של משתמשים