2 תשובות
כן אני למדתי רק מהאפליקציה ועברתי ראשונה
אנונימית
כן.גם מאפליקציית נוהג כדאי