4 תשובות
מה זאת אומרת?
לא
כן אם יש לך פחות מדי פרחים אני אבוא אליך הביתה, אשפוט אותך, ואגיד נו נו נו
לא זה לא משנה