9 תשובות
יאפ.
כן
כן.
כן ל24 שעות. אנחנו גם יכולים לגרום לכך שהם יחסמו לצמיתות בעזרת הורדת אמינות
רק ל24 שעות, ונחסמים לחודש כשמגיעים ל19 אמינות.
מה רק לחודש? באמת??