4 תשובות
כן
לא
אולי זה פשוט חברה אחרת של גינסים
שההגשרה של המידות שונה
חד משמעית לא