6 תשובות
לא
תמיד נאמנים ימצאו על מה להיתפס,
עדיף לא
שואל השאלה:
ובפרטי?
בפרטי ברור
בפרטי כן.
בשאלות עדיף שלא
בפרטי כן
ובשאלות לא בטוחה אבל חושבת שלא