3 תשובות
הן רעבותוגם לפעמים לא
לא אני במחזור בקושי אוכלת
אתה לוקח אותה למסעדה, אולי היא תהיה רעבה טיפה יותר מה שאפילו טוב כי היא תאכל שם.
איפה הבעיה פה בדיוק?