14 תשובות
שנתיים.
פחות משנתיים
76 שנה
אנונימי
שנה וחצי.
שנה וחצי
שנה וחצי
שנה וחצי
פחות משנתיים
קצת פחות משנתיים
אני רואה שחשבון זה לא הצד החזק במשפחה,הא?
לפחות שנה וחצי
בעוד כמעט חמישה חודשים 2019 ועד עוד שנה