2 תשובות
ב13 היה אבודים אבל לא זוכרת מה היה ב12.
ב13 היה אבודים וב12 היה בגובה העיניים