9 תשובות
על אמא פילה
על הר
על עוד 5 פיליםם!
על זה שהם פילים
על זה שהם עולים על הר?
הם עלו על מוקש והתפוצצו. מה זה החידה הזאת?!
על העצבים..!
שואל השאלה:
כל מי שאמר שהם עלו על העצבים מקבל פרח! זאת התשובה!