15 תשובות
כן
אומרים שכן לא ניסיתי
כן
מאוד
כ ן
לא טעמתי
כן זה מושלם
כן.