5 תשובות
יהיה רשום לך
תעלי אותו ואז זה יביא לך לשמור
שואל השאלה:
לא שלי של אחרים
יש לך חץ מצד ימין של לשלוח פשוט תשלח אותו לעצמך או תשמור
שואל השאלה:
איך אני שומרת?