4 תשובות
שואל השאלה:
לסטיפס.
בסרגל בצד ימין ואז הגדרות
שואל השאלה:
איפה בהגדרות?