תשובה אחת
את צריכה לשלם את זה על האמבולנס ששולח אליכם. לא חושבת שקופת חולים קשורה לזה