11 תשובות
גאלקסי
גלקסי
גאלקסי
By far
אייפון
ErO
אייפון
שתיהם טובים , אישית מעדיפה אייפון
גלקסי
אייפון איזו שאלה
גלאקסי תמיד גלאקסי
אייפון יותר טוב