4 תשובות
גם אני לא אופירה צוחקת מכל דבר וואי וגם כל פעם שהיא צוחקת היא לא מפסיקהה זה נמשך חצי תכנית
שואל השאלה:
נכון והם גם ממש רעים
היה תכנית אחת שמישהו היה בצום והם הציעו לו לאכול הם יצאו ממש רעים
אנונימית
נכוןן
אמאלה כןן
@T 123