5 תשובות
Sorry, but I am not gay.
לא הבנתי מה זה קשור ^
fortnite is gay....
הא טוב