5 תשובות
עדיין משדרים...
מה הפסיקו ?! זה היה התכנון שלי לחופש הגדול סע*ק
ימשיכו לשדר.
שואל השאלה:
אין בהוט יש כל הלילה שכונה ונעלמים
אנונימי
ביס עדיין יש