6 תשובות
אייפון
אייפון כמובן
אייפון ללא ספק
אייפון הכי יםה שיאומי דומה לחיקוי עלוב ולא מוצלח של אייפון וגלקסי כמו חללית
אייפון הכי יפה