6 תשובות
אפשר
בהגדרות בשינוי פרטי המשתמש
בטח
בשלוש פסים למטה בצד ימין יש הגדרות ואז "שינוי פרטי משתמש"
הגדרות >שינוי פרטי משתמש
בשינוי פרטי משתמש
ברור שאפשר בהגדרות